Alnarpsstudent

Alnarpsstudent

Detta är sajten där Du hittar uppgifter om studenter på Alnarp och kan göra stipendieansökningar. Alnarpsstudenter är ett samarbete mellan SLU och de båda kårerna på Alnarp: ASK och LMP.
Kårernas hemsidor är http://www.alnarpsstudentkar.se/ resp. http://www.lantmastarkaren.nu/.

Du söker studenter via menyn ovan. Successivt ska allt fler studenter, även bakåt i tiden, finnas tillgängliga. Innehållet i databasen kan vara delvis fel, särskilt vad gäller äldre studenter som slutat.

För Dig som är student: Om Du vill ändra uppgifterna om Dig måste Du vara inloggad, välj Inloggning i menyn ovan.

Du har vid något tillfälle godkänt att de uppgifter som finns om Dig får publiceras. Om Du skulle ha ändrat uppfattning så loggar Du in och tar bort de uppgifter som Du inte vill visa. Se vidare SLU´s datasäkerhetspolicy 


Webmaster:Jan Larsson