Alnarpsstudent

Uppladdning reseberättelse studenter/lärare/forskare

Här laddas reseberättelser upp. Du fyller i uppgifterna nedan och antas ha en fil (helst i pdf-format) som kompletterar, pdf-filen bör ha följande innehåll (normalt 1-2 A4-sidor totalt):

  • Titel
  • Resenärernas namn och mejladress
  • Finansiering
  • Resmål
  • Mål och syfte med resan
  • Kontaktuppgifter till nyckelpersoner/organisationer på resmålet
  • Vilka huvudsakliga frågor man fått angående SLU/sin forskning/Sverige och liknande
  • Omvärldsspaning: tre punkter som i korthet beskriver det under resan som var av mest intresse antingen för resenären eller som kan antas vara av mer allmänt intresse för t.ex. andra vid SLU.

Fyll i nedanstående uppgifter och ladda upp filen!

 

Titel
Din mejladress (Om ni var flera: ange ändå bara en)
Finansiär
Huvudsakligt land
Huvudsaklig tidpunkt År månad
Ditt IP-nummer IP-nr: 54.80.173.217
Reseberättelsen
Spara